Bli forhandler

Vi ønsker alle byggmestere, tømmermestere og entrepenører velkommen til seks mnd. prøvemedlemskap i Inborahuskjeden! Prøvemedlemskapet er gratis og uten forpliktelser.

Prøvemedlemskapet gir deg adgang til  Inborahuskjedens innkjøpsavtale (i samarbeid med Gausdal Landhandleri og Byggeriet), som gir deg de beste rabatter og laveste priser på direkteleveranser fra ledende produsenter.

Klikk her for priser på typiske byggevarer.

Inbora Hus AS arbeider for å tilføre våre medlemmer stordriftsfordeler gjennom sentrale innkjøpsavtaler, samt tilgang til tids- og kostnadsbesparende systemer.

- Svært gunstige innkjøpsavtaler fra bransjens ledende aktører

- Pålitelige og hurtige byggplassleveranser  

- Fast kontaktperson ved bestilling

- Lisens for kunde- og prosjektoppfølgingsprogrammet Cerum. Sterkt rabbaterte priser på ekstralisenser og tilleggsmoduler

- Lisens for kalkuleringsprogrammet SmartCalc fra Holte AS. Sterkt rabbaterte priser på ekstralisenser og tilleggsmoduler. Mulighet for ekstern kalkulering

- Tilgang til Inbora Hus kjedens Intranett

- Tilgang til Inbora Hus sitt arkitektkontor

- Formingsveileder med tilgang til profileringsmateriell

- Katalogmateriell for hus

- Tilgang til juridisk bistand ved tvistesaker

- Tilgang til bistand til inndrivelse av utestående fordringer

- Rett til å benytte merkenavnet Inbora Hus med tilhørende logo/design i markedsføringsøyemed.

 

Ta kontakt med oss i dag for å registrere ditt prøvemedlemskap!

Inbora Hus AS   l   Ensrudvegen 74, 2429 Tørberget   l   Telefon: 916 87 007 / 918 43 472   l   E-post: post@inborahus.no
Levert av