Tradisjonell

Med «tradisjonelle» hustyper forstås det som nok de fleste oppfatter som «alminnelige» hustyper i norsk typehussammenheng. Dette er hustyper som preger de fleste huskatalogene på markedet, og som derved er toneangivende innenfor det tradisjonelle boligmarkedet.

Med andre ord: hustyper for de fleste. Her er husvarianter som har preget den kommersielle boligindustrien siden tidlig på 90-tallet. Innenfor disse hustypene finnes alt fra smårutete til korsdelte vinduer, utsmykkede vindusomramminger, profilerte stolper og rekkverk og med ulike typer profilerte paneler.

Inbora Hus AS   l   Ensrudvegen 74, 2429 Tørberget   l   Telefon: 916 87 007 / 918 43 472   l   E-post: post@inborahus.no
Levert av