Villa Dobbel

Dette er et flerfamiliehus hus i 2 etasjer planlagt for flatt terreng. Dette er huset du bygger sammen med gode venner eller som generasjonsbolig for foreldre. Huset er gitt et klassisk, tradisjonelt preg med store, smårutete vinduer i 1.etasje og noe mindre, tilsvarende vinduer i 2.etasje.

Siden huset er tilnærmet kvadratisk, er det gitt en valmet takform. Over garasje er det lagt til rette for en romslig takterrasse. Når det gjelder planløsningen er det lagt opp til en todelt løsning. Enten med soverom på
1.etasjeplan, eller med stort kjøkkenallrom.

1.etasje har i tillegg et stueareal ved inngangen. 2.etasje kan da også tenkes løst på to måter. Enten med 3 soverom og en mindre stuedel, eller med 2 soverom og en tilsvarende større stuedel.

BRA 1 stk. Hovedleilighet: 132,8 m²
BRA 1 stk. Garasje: 16,8 m²
Største l x br: 2 stk. 22 x 9,1 m
4 – 6 sengeplasser

Plantegning 1 etasje

Plantegning 2 etasje
Inbora Hus AS   l   Ensrudvegen 74, 2429 Tørberget   l   Telefon: 916 87 007 / 918 43 472   l   E-post: post@inborahus.no
Levert av