Villa Solli

Dette er et spennende hus planlagt for skrånende terreng. Huset er gitt et moderne preg med spennende vindusløsninger og utkragede karnapper. Det er lagt opp til et minimalistisk uttrykk med et minimum av utvendige lister.Uttrykket ellers preges av noe sammenblanding av mur og treverk. Kjeller/underetasje inneholder et avgrenset areal avsatt til boder og en
uinnredet råkjeller. 1. etasje inneholder integrert dobbel garasje,
garderobe i forbindelse med inngangspartiet, tre soverom, hvorav hovedsoverommet har egen atskilt garderobe, atskilt bad og vaskerom som har atkomst ut til terreng. 

2. etasje er avsatt til stort åpent kjøkken med spiseplass, liten pc-plass, stue og atskilt kontor. Fra den lille pc-plassen er det heve-skyvedør ut til delvis overdekket takterrasse, mens det og er lagt en liten frokostbalkong i tilknytning til kjøkkenet. Ved etablering av universell utforming forutsettes
at trappeheis blir montert.

BRA inkl. kjeller og garasje: 266,0 m²
Største l x br = 14,6x14,6 m

Plantegning 1 etasje

Plantegning 2 etasje


Inbora Hus AS   l   Ensrudvegen 74, 2429 Tørberget   l   Telefon: 916 87 007 / 918 43 472   l   E-post: post@inborahus.no
Levert av