Villa Stian

Dette er et meget karakteristisk atriumshus i 2 etasjer, planlagt for flatt terreng. Huset er gitt et noe moderne preg og er oppbygd med hovedfløy med valmet tak samt 2 sidefløyer med vanlig mønet tak. Hovedfløyen består stort sett av en stor stue, entre og soverom/kontor. Den ene sidefløyen inneholder ytterligere en TV-stue, kjøkken, soverom med eget bad. I den andre sidefløyen er det integrert dobbeltgarasje med sluse gjennom et vaskerom til en gang med dører inn til ytterligere 2 soverom samt eget bad.

2.etasje inneholder en mindre loftstue.

BRA Hovedleilighet: 206,7 m²
BRA Garasje: 40,5 m²
Største l x br: 18,5 x 14,3 m
5 sengeplasserr

Plantegning 1 etasje

Plantegning 2 etasje


Inbora Hus AS   l   Ensrudvegen 74, 2429 Tørberget   l   Telefon: 916 87 007 / 918 43 472   l   E-post: post@inborahus.no
Levert av